Barometer 1 – Digitalisering / Overheidsopdrachten | Barometer voor Brusselse zelfstandigen en KMO’s

Barometer 1 – Digitalisering / Overheidsopdrachten

De eerste Barometer voor Zelfstandigen en KMO’s is afgesloten eind september. Onze eerste focus wijden we aan jouw antwoorden over de digitalisering van jouw activiteit.

Download het hier :

Autres Focus