Barometer 11 - Duurzame transitie | Barometer voor Brusselse zelfstandigen en KMO’s

Barometer 11 - Duurzame transitie

ONZE AANBEVELINGEN

Versnellen en vereenvoudigen van vergunningsprocedures

  • De regio moet dringend de totale doorlooptijd voor het verkrijgen van vergunningen verkorten door administratieve processen te vereenvoudigen en een sneller en transparanter vergunningsbeleid in te voeren.

Harmonisatie van gemeentelijke regelgeving en afschaffing van pestbelastingen

  • Harmoniseer de gemeentelijke regelgeving en schaf schadelijke belastingen af om een uniform en gunstig ondernemingsklimaat te creëren.

Verhogen van arbeidsbeloning

  • Onze sectoren hebben het steeds moeilijker om personeel te vinden en te behouden. De betrokkenheid van het personeel is de laatste maanden achteruitgegaan en werkt door op de productiviteit en rentabiliteit van de Brusselse zelfstandige ondernemers. De federale regering moet dringend maatregelen nemen om werken lonender te maken, zodat arbeid aantrekkelijker en financieel voordeliger wordt.

 

Autres Focus