Barometer 6 - De relance / kilometerheffing | Barometer voor Brusselse zelfstandigen en KMO’s

Barometer 6 - De relance / kilometerheffing

ONZE AANBEVELINGEN

 1. Optimaliseer steunmaatregelen
  Vereenvoudig en verduidelijk het scala aan steunmaatregelen voor ondernemers. Differentieer de steun op basis van het aantal werknemers en omzetverlies om de specifieke situatie van elke onderneming in overweging te nemen en degenen die de steun het meest nodig hebben, effectief te helpen. Overweeg om de NACE-codes flexibeler te hanteren en individuele dossiers van ondernemers in moeilijkheden in alle sectoren te evalueren en te ondersteunen.
   
 2. Geef een duidelijk perspectief
  Sectoren die zwaar getroffen worden door stilleggingen en beperkingen hebben behoefte aan een duidelijk perspectief, inclusief tijdschema's en voorwaarden voor heropening, evenals langetermijnsteun. Vaccinatie speelt een cruciale rol in het herstel van het normale economische leven; versnel het vaccinatieproces.
   
 3. Stimuleer begeleiding & ondersteuning
  Veel ondernemers zoeken geen begeleiding, wat zorgwekkend is. Implementeer specifieke en individuele begeleidingsprogramma's om ondernemers te helpen bij het identificeren en uitvoeren van prioritaire acties, zoals communicatie, opleiding en kostenverlaging. Moedig ondernemers aan om open te staan voor externe ondersteuning, zelfs als ze aarzelen om hulp te vragen.
   
 4. Overweeg de economische gevolgen van mobiliteitsbeleid Brussel
  Houd rekening met de impact van het mobiliteitsbeleid van de Brusselse regering op de Brusselse economie. Voorkom het opleggen van nieuwe lasten aan bedrijven, aangezien dit het effect van de steunmaatregelen verzwakt. Zorg ervoor dat relancesteunmaatregelen niet teniet worden gedaan door nieuwe beleidsmaatregelen en lasten, met name op het gebied van mobiliteit.
   

 

Autres Focus