Barometer 8 – Energieprijzen / Impact van de oorlog in Oekraïne | Barometer voor Brusselse zelfstandigen en KMO’s

Barometer 8 – Energieprijzen / Impact van de oorlog in Oekraïne

ONZE AANBEVELINGEN

 1. Impactanalyse bij beleidswijzigingen
  We vragen de regering om bij elke beleidswijziging op het gebied van stedenbouw, mobiliteit, leefmilieu en fiscaliteit een grondige impactanalyse uit te voeren, specifiek gericht op de effecten op ondernemingen. Dit zal helpen om weloverwogen beslissingen te nemen en ondernemers te beschermen.
   
 2. Bevordering van de 'Shifting Economy'
  39% van de ondernemers blijft in de modus ‘business as usual’. De ambitieuze doelstellingen van de ‘Shifting Economy’ riskeren aan hun voorbij te gaan. Er zal dus heel wat sensibilisering en overtuigingskracht nodig zijn om deze transitie hoger op de agenda van de Brusselse ondernemers te krijgen. In tijden van crisis is dit een dubbele uitdaging: veranderen om te overleven is iets anders dan veranderen om te versterken. Intensieve inspanningen op gebied van bewustmaking en overtuiging zijn noodzakelijk.
   
 3. Uitgebreide communicatie over renolutionpremies
  We stellen voor dat de communicatie over de vernieuwde Renolutionpremies zich niet alleen op particulieren richt, maar ook op ondernemers. Het is van belang om specifieke premies te versterken of te creëren die gericht zijn op investeringen door bedrijven. Hierdoor wordt de betrokkenheid van ondernemers gestimuleerd en draagt het bij aan een duurzame economische ontwikkeling in Brussel.

Autres Focus